INDKØBSKURV
Antal: 0
DKK: DKK 0,00

Ribe Bys Historie bd. 1-3

Varenummer: 199

Beskrivelse:

Ribe Bys Historie bd. 1-3

 
Ribe er Danmarks ældste by og fejrer i 2010 sit 1300-års-jubilæum. Jubilæet markeres bl.a. med udgivelsen af et trebindsværk om byens historie. I en moderne form præsenteres her den nyeste viden.

Bd. 1 fortæller om byens forvandling fra en lille markedsplads ved Ribe Å i 700-tallet, hvor der boede handlende, trælle og håndværkere, til 1500-tallets blomstrende oksehandels- og domkirkeby, som var en af landets største og vigtigste byer og kongemagtens nære allierede. Historikere og arkæologer fra Ribe og fra historiske institutioner fra hele landet har skrevet kapitler til bogen. Bind 1 er opbygget på samme måde som de følgende to bind og følger en tematisk opdeling, der gør det nemmere for læseren at danne sig et overblik over byens historie i den bestemte periode og samtidig følge et enkelt tema fra periode til periode. Bogen er på 325 s, rigt illustreret og i stift bind.

Bd. 2 handler om Ribes storhed og fald, for Ribe gik ud af middelalderen som en af de største, rigeste og vigtigste byer i den danske konges rige, men det vendte radikalt i 1600-tallet, og den økonomiske situation forbedrede sig ikke i løbet af 1700-tallet.

Reformationen var én af de markante begivenheder i perioden – overgangen fra den katolske til den lutheranske tro betød nedrivning af kirker og klostre, men påvirkede dog ikke Ribe som Jyllands økonomiske centrum: Okser, fisk og andre varer blev stadig håndteret af byens købmænd. De tjente gode penge og havde råd til at opføre nogle af de flotte byhuse, der præger gadebilledet i dag.

Chr. IV og hans efterfølgeres fejlslagne krige førte til sammenbrud i handel og landbrug, og indtrængende udenlandske tropper førte store ødelæggelser med sig. Dertil kom pest, bybrande og ikke mindst stormfloder, som med jævne mellemrum satte Ribe by under vand og rev bygninger, anlæg og levende væsener med sig. Intet under, at byens skattegrundlag blev så forringet, at der flere gange måtte søges om skattefritagelse.

Ripenserne dengang oplevede dog næppe hele dette tidsrum som en krise, og udviklingen på andre områder – især det kulturelle – led ikke alle krisens kvaler. Selv om reformationen betød store forandringer på det kirkelige felt, formåede domkirkebyen Ribe at fastholde sin position som åndeligt centrum, ikke alene for omegnen og regionen, men i perioder også for hele Danmark. H. A. Brorson og Ambrosius Stub var med til at holde den kulturelle fane højt, da det stod værst til med økonomien.

Bd. 3 fører Ribes historie fra 1850 og frem til i dag. Forhåbningen var, at Ribe under folkestyret ville få brudt de forudgående århundreders negative udvikling og opleve den vækst, som håndværk og industri så småt begyndte at give andre provinsbyer. Tabet af Hertugdommerne i forbindelse med krigen 1864 betød, at Ribe mistede sit sydlige opland, og mod nord begyndte konkurrencen fra den nye statshavn i Esbjerg at gøre sig gældende. Esbjerg voksede fra næsten ingenting i 1868 til at blive købstad i 1899 med over 12.000 indbyggere.

Ribe forblev dog et vigtigt administrativt centrum. Her boede amtmanden og biskoppen fortsat, og sammen med den traditionsrige Katedralskole trak disse institutioner veluddannede folk til byen.

 Byens erhvervsliv undergik også forandringer og udbygninger – der kom således også industri til byen. Giørtz-familien var aktiv med opbygningen af bl.a. bomuldsspinderi, jernstøber Frederik Axelsen grundlagde Ribe Jernstøberi i 1848, og en overgang var der en stor cikoriefabrikation i byen. Åens manglende sejlbarhed var dog ét af problemerne, og selv om jernbanen blev ført til Ribe, var det ikke løsningen. Ribe var ramt af, at staten havde flyttet sit fokus mod nord – til den nye statshavn i Esbjerg.

 Først i 1904 blev der på statsligt initiativ foretaget noget. Der blev nedsat en kommission, der banede vej for statslige institutioner som Ribelund (oprettet 1907) og senere en statslig overtagelse af Ribe Seminarium (1918). Byen var dog også aktiv selv ved ikke mindst ved meget tidligt i 1900-tallet at se mulighederne i en bevaringspolitik for byen, som senere gav grundlag for en markedsføring af Ribe som Danmarks ældste by. Kombineret med storke og efterfølgende arkæologiske fund fik Ribe helt enestående kort på hånden i markedsføringen i turisme-øjemed.

 Værkets sidste bind omhandler endvidere folkestyrets tid, og der fortælles om byråd og institutioner. Bl.a. om den såkaldte trommemand, som man havde i Ribe indtil 1922 til at annoncere offentlige bekendtgørelser. Naturligvis fortælles også historien om vægterne – i dag bevaret som et vigtigt element i bymarkedsføringen. Endvidere beskrives kommunalreformen i 1970, hvor Ribe Kommune voksede ved indlemmelse af en række af omegnens sognekommuner. Der fortælles desuden om forløbet af forhandlingerne i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor Ribe endte med at indgå som en del af den nye Esbjerg storkommune.

Bindet sluttes af med et afsnit om byliv og kultur, hvor byens kulturelle tråde fra 1850 og frem til i dag knyttes sammen og ses i et overordnet perspektiv.

Ribe Bys Historie udgives af Esbjerg Kommune og Dansk Center for Byhistorie.

Bøgerne sælges for 399 kr. pr. bd., men køber man alle tre bind, er prisen nu kun 498 kr.

Bemærk: Hvis du kun ønsker at købe et af bindene af Ribe Bys Historie, kan bd. 1 købes her, bd. 2 kan købes her, og bd. 3 her.

DKK 498,00
Du sparer 50,15% Førpris: DKK 999,00
Leveringsbetingelser

Lager status:
10 stk. på lager.10 stk. på lager.
3291 gr. Varenummer: 199

KONTAKT
Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Torvegade 47 - 6700 Esbjerg - Telefon 76 16 39 00 - CVR 29189803
ÅBNINGSTIDER
Man.-ons. 10-16.00
Torsdag 10-17.00
Fredag 10-13.30
Klik her for vores mobilside