INDKØBSKURV
Antal: 0
DKK: DKK 0,00

Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg

Varenummer: 121

Beskrivelse:

Oscar Bruun Læge i pionertidens Esbjerg


Under forberedelse af denne bog har jeg modtaget hjælp og støtte fra forskellig side. Først og fremmest har min arbejdsplads, Det kongelige Bibliotek, beredvilligt givet mig forskningstid til at gennemføre arbejdet. For det andet har Esbjerg Byhistoriske Arkiv lige så velvilligt stillet sit materiale og sin ekspertise til rådighed samt ikke mindst sørget for publiceringen af det færdige resultat i sin skriftrække. En række institutioner har udlånt eller stillet materiale til rådighed: Det gælder Stadsarkitektens Forvaltning under Esbjerg Kommune, Landsarkivet for Nørrejylland, Rigsarkivet, Esbjerg Centralsygehus, Nationalmuseet, Ordenskapitlet og Det kongelige Bibliotek. En række enkeltpersoner har været behjælpelige med oplysninger. Det gælder i første række O. Bruuns efterkommere, revisor Niels Fabricius og major K. Fabricius, som tillige har udlånt billeder og breve. Det gælder også læge Nick Nyland, som på det lægefaglige område har givet værdifulde oplysninger. Takket være museumsinspektør Ingrid Stoumann, Esbjerg Museum, blev jeg gjort opmærksom på Bruuns virke som arkæolog, og museumsinspektør Jørn Skov Kristensen, Kunstindustrimuseet, har været så venlig at stille sin slægtning, købmand Carl Feerups utrykte erindringer til rådighed. Til sidst må nævnes Magne Astrup, Per Christensen og Lotte Philipson, som har gennemlæst manuskriptet og givet konstruktiv kritik.

Jeg bringer min bedste tak til alle.

Amager, maj 1994
John T. Lauridsen

Produktinfo:
Titel: Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg
Forfatter: John T. Lauridsen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 16
Udgivelsesår: 1996
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk & Offset
Omslagslayout: Arkitekt Else Kierstein
Format: Ill. indb. (20,9 x 21,1 x 1,4 cm)
Sideantal: 163
Vægt: 552 g
Pris: 178 kr.
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISBN: 87-89085-11-6
ISSN: 0902-3925
DKK 178,00
Leveringsbetingelser

Lager status:
47 stk. på lager.47 stk. på lager.
552 gr. Varenummer: 121

KONTAKT
Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Torvegade 47 - 6700 Esbjerg - Telefon 76 16 39 00 - CVR 29189803
ÅBNINGSTIDER
Man.-ons. 10-16.00
Torsdag 10-17.00
Fredag 10-13.30
Klik her for vores mobilside