INDKØBSKURV
Antal: 0
DKK: DKK 0,00

Sønderris – stedet for aktiviteter (forord)

 

Forord


I de første over 30 år af den lokale skoles levetid har mere end 2.000 elever haft deres første skoledag på Sønderrisskolen. De første elever begyndte i det, der nu hedder Vandmanden. Husets fire klasselokaler og ene fællesrum udgjorde første etape af skolebyggeriet, som senere er efterfulgt af endnu 11 etaper. Vi er tilbage ved skolens fødselsdag, den 15. marts 1982. I huset boede en børnehaveklasse, en 1. klasse samt Børnehuset, den første SFO i Sønderris. I husets sidste lokale var der personalerum samt et hjørne til sundhedsplejerske, skolepsykolog, skolesekretær og skolelederen, som kom på besøg ind imellem. Fællesrummet blev brugt til garderobe, opholdsrum og bibliotek. Sådan var billedet af Sønderrisskolen anno 1982 – en lille skole forbeholdt få elever. Men siden den spæde start har Sønderrisskolen i takt med lokalområdet udviklet sig til at være en stor, centralt placeret folkeskole i en velfungerende bydel med et rigt fritids- og foreningsliv, centreret om Midtgaard og Sønderris Multicenter.

I august 2011 kunne Sønderrisskolen byde velkommen til 140 nye elever fra Guldager Skole, som blev nedlagt. Det har betydet, at Sønderrisskolen nu er den eneste folkeskole i Guldager Sogn med de udfordringer og muligheder, det giver for samarbejde med det lokale foreningsliv. Skolen er igen blevet en af de større i kommunen med 650 elever og ca. 80 medarbejdere.

Den første skoledag

Fælles for rigtig mange af skolens første elever var, at de på første skoledag havde deres fine tøj på, ny skoletaske på ryggen og et fyldt penalhus deri. Den ene hånd blev brugt til at holde mor eller far i hånden, og den anden hånd knugede om en rigtig flot buket blandede blomster. Sådan var det for 30 år siden, og sådan er det i dag.

Inden turen gik op til skolen, havde familien ofte været ude i haven for at hejse flaget og plukke forskellige blomster fra haven til førsteskoledagsbuketten. En buket som skulle pynte op i klasselokalet og være med til at bringe en smule af naturen med ind. Buketterne var et billede på menneskers forskellighed og skulle samtidig minde elever og voksne om naturens mangfoldighed og skønhed, samt at vi alle har et ansvar for at passe på naturen og hinanden i skolen samt sørge for, at skolen tager sig pæn ud.

Mange mennesker i og uden for Sønderris har i kortere eller længere perioder lagt hjerteblod i arbejdet med at få etableret en velfungerende bydel med udbyggede institutioner og muligheder for, at lokale borgere kan dyrke deres fritidsinteresser i fællesskab med andre i en bydel, omkranset af smuk grøn natur og med gode stier.

Skolen, en række foreninger, lokalrådet og institutioner har bakket aktivt op om denne bog og har bidraget til at få samlet en mangfoldig buket med oplevelser fra skolens og lokalområdets historie. Historierne i denne bog kommer i vid udstrækning fra mennesker, der har været aktive i Sønderris’s udvikling helt tilbage fra tiden, før der var skole og fritidsfaciliteter. Vi har også fået en række bidrag fra nuværende og tidligere borgere i området, beslutningstagere der var politisk ansvarlige for områdets udbygning, kommunale chefer der udmøntede de politiske beslutninger, og fra foreningsfolk. Derudover er det lykkedes os at få bidrag fra en række vigtige personer, der har været aktive i lokalområdet og skolens udvikling i de seneste år.

Tak til enhver, som har bidraget med deres egen lille historie, deres personlige blomst til buketten. Nu håber vi, rigtigt mange læsere vil få gode oplevelser ved at fordybe sig lidt i en smule af alt det, der er hændt i Sønderris igennem årene.

Sønderris i juni 2015

Peter Hundebøll

KONTAKT
Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Torvegade 47 - 6700 Esbjerg - Telefon 76 16 39 00 - CVR 29189803
ÅBNINGSTIDER
Man.-ons. 10-16.00
Torsdag 10-17.00
Fredag 10-13.30
Klik her for vores mobilside